Medea

Våra Tjänster

Specialtransporter

Bred last och Lång last
Vi erbjuder dig specialtransporter över hela landet och erbjuder all kompetens och utrustning som behövs. Vanlig förbil för transporter upp till 450cm i bredd och vägtransportledarbil med vägtransportledare för de transporter som överskrider 450cm. Vi planerar din transport i allt vad som krävs för att genomföra den vad gäller vägval, tillstånd och dispenser hos vägverket mm.

Väderskyddade transporter

Vid behov har vi även möjlighet att genomföra väderskyddade transporter.

Extratjänster

Vi tillhandahåller de extratjänster som du som beställare behöver. Detta kan handla om mellanlagring, besiktning av gods och returer, kranarbeten, kontroll på grafisk spridning av din materiel mm. mm. Vi har exempel på transporter där våra tjänster utökats till monterbyggande på stora mässor och andra transporter där vi löst uppgifter åt kunder långt utöver vad andra transportföretag kunnat erbjuda. Om en transport kräver ytterligare kapacitet utöver vad vi kan erbjuda så anordnar vi att det som behövs för en lyckad leverans finns på plats.