Medea

Våra Tjänster
Hjullastare

Entreprenad

Utöver transporter erbjuder vi även entrepenadtjänster med vår hjullastare i närområdet runt Jönköping. Grävning, schaktning, planering och snöröjning utförs enligt överenskommelse. Med hjälp av våra samarbetspartners kan vi utföra mer maskinkrävande lösningar.