Medea

Våra Tjänster

Punkttransporter

Vi utför punkttransporter över hela Sverige där vi binder ihop ditt transportbehov med våra olika rutter över landet.

Projekttransporter

Vi kan anordna projektlösningar åt dig och dina kunder där vi åtar oss matningstransporter av volymer med en lokal distribution på plats. Vår flexibilitet gör att vi kan erbjuda dig en komplett logistiklösning där du som beställare bara har oss som leverantör av tjänsten. Du vet då att ditt gods hanteras av oss från det att godset lämnar dig tills att det når din kund. Detta utan andra mellanhänder och utan att du behöver engagera flera företag.

Leveranstoppar

Vi är inte främmande för att gå in och understödja era befintliga transportörer vid leveranstoppar då deras resurser kanske inte räcker till.

Avropsavtal och fasta transporter

Vid ett närmare samarbete erbjuder vi avropsavtal och fasta bilar under längre tid hos ert företag.