Medea

Våra Tjänster

Ekipage

Ekipagen
Ekipagen är byggda för att vara flexibla för att möta de krav du ställer och vår lastbilspark utökas och förbättras ständigt. Exempel på vad ekipagen är byggda för.

Förbil

Förbil
Vi har en fullutrustad förbil för de bredlasttransporter som kräver det.

Vägtrafikledarbil med vägtrafikledare

För transporter överskridande 450 cm i bredd och/eller 35m i längd och/eller höga bruttovikter tillhandahåller vi vägtrafikledarbil med förordnad vägtrafikledare.